Hub USB 2.0 4-portowy AK-AD-13

Adapter USB 3.0 / RJ45 AK-AD-31

Hub AK-AD-32 USB 3.0 3-portowy + Ethernet

Hub AK-AD-33 USB 3.0 4-portowy

Hub AK-AD-52 USB type C / USB 3.1 4-portowy

Konwerter AK-AD-53 USB type C / HDMI

Konwerter AK-AD-55 USB type C / VGA

Konwerter AK-AD-56 USB type C / DisplayPort-F

Hub AK-AD-57 USB type C / USB 3.0 / USB type C / HDMI

Kabel RS-232/USB AK-CO-02