Kabel zasilający koniczynka 1.5m AK-NB-01T

Kabel zasilający koniczynka 5.0m AK-NB-05T

Kabel zasilający koniczynka 3.0m AK-NB-06T

Kabel zasilający koniczynka 1.0m AK-NB-08T

Kabel zasilający koniczynka 2.0m AK-NB-09T

Kabel zasilający PC 1.5m AK-PC-01T

Kabel zasilający PC 5.0m AK-PC-05T

Kabel zasilający PC 3.0m AK-PC-06T

Kabel zasilający PC 1.0m AK-PC-08T

Kabel zasilający PC 2.0m AK-PC-09T