• Produkty marki Akyga są objęte gwarancją na okres 24 miesięcy.  
  • Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych produktu. 

  • Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, zaniedbaniem konserwacji, nieprawidłowym montażem przez Użytkownika, jak i celowego uszkodzenia produktu (np.: w wyniku otwarcia, ingerencji nieuprawnionych osób). 

  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne na produkty marki Akyga należy zgłaszać w punkcie, w którym dokonano zakupu. Wadliwy produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu i numerem seryjnym. Należy to zrobić we własnym zakresie - osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera. 

 

  • Każdy reklamowany produkt powinien być kompletny, w przypadku zgłoszenia niekompletnego produktu reklamacja może zostać odrzucona.

 

  • Każda zmiana w produkcie może być dokonywana jedynie przez osobę upoważnioną. Powinna być potwierdzona podpisem, jak i pieczęcią.

Pomoc techniczna – weryfikacja usterek 

Przed złożeniem reklamacji proponujemy skontaktować się z działem wsparcia technicznego za pomocą formularza kontaktowego
Nasi konsultanci pomogą zdalnie rozwiązać problem lub potwierdzą potrzebę złożenia reklamacji. 
Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.