Produkty zakupione w Sklepie Akyga

  • Produkty marki Akyga zakupione w Sklepie Akyga są objęte gwarancją na okres 24 miesięcy (czytaj regulamin Sklepu Akyga).
  • Wadliwy produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu i numerem seryjnym. Należy to zrobić we własnym zakresie – osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź kuriera.
  • Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych produktu.
  • Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, zaniedbaniem konserwacji, nieprawidłowym montażem przez Użytkownika, jak i celowego uszkodzenia produktu (np.: w wyniku otwarcia, ingerencji nieuprawnionych osób).
  • Każdy reklamowany produkt powinien być kompletny, w przypadku zgłoszenia niekompletnego produktu reklamacja może zostać odrzucona.
  • Każda zmiana w produkcie może być dokonywana jedynie przez osobę upoważnioną. Powinna być potwierdzona podpisem, jak i pieczęcią.

Produkty zakupione u dystrybutorów

Przed zgłoszeniem usterki produktu, należy zapoznać się z regulaminem sklepu, w którym został on zakupiony. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne na produkty marki Akyga, należy zgłaszać wyłącznie w miejscu jego zakupu.

Pomoc techniczna – weryfikacja usterek 

Przed złożeniem reklamacji proponujemy skontaktować się z działem wsparcia technicznego za pomocą formularza kontaktowego
Nasi konsultanci pomogą zdalnie rozwiązać problem lub potwierdzą potrzebę złożenia reklamacji. 
Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.